Ditta Schreuder Psychosynthese

Ditta Schreuder
psychosynthese

Werkwijze
 

Mijn werkwijze is gebaseerd op de principes van de psychosynthese, een therapievorm die uitgaat van de mens als geheel van lichaam, gevoel en geest. In de sessies worden deze aspecten alle drie aangesproken en gebruikt om je zicht te laten krijgen op wie je eigenlijk bent. Weten en accepteren wie je bent, betekent kunnen zíjn wie je bent.

 

In ons dagelijkse leven vervullen wij allemaal verschillende rollen, zoals vader of moeder, werknemer, partner, zoon of dochter. Soms lijkt het alsof je niet meer bent dan één van de rollen die je vervult. In de zienswijze van de psychosynthese is het echter niet zo dat je alleen maar ouder, partner, werknemer of kind bent – je bent meer dan dat. In jou is een stille, onveranderlijke plek aanwezig, je zelf – en het is die plek waar je altijd naar op zoek was, de plek waar je altijd naartoe kunt gaan, de plek die voor jou goed is.

 

Gesprekken, vrij tekenen, stemoefeningen, lichaamswerk, meditatie, schrijven en volgen van de verbeelding, maken deel uit van de therapie.

 

De fases van de therapie:

Aanmelding

Kennismaking

Intake

Sessies

Afronding

 

Na vijf sessies evalueren we de voortgang. De duur van een sessie is in principe 60 minuten; in overleg kunnen we hiervan afwijken.